Rhoi gofal iechyd darbodus ar waith

Croeso

Mae’r adnodd ‘Rhoi gofal iechyd darbodus ar waith’ wedi cael ei gynllunio i egluro rhai o’r cysyniadau allweddol sydd y tu ôl i ofal iechyd darbodus. Mae’n cyfleu safbwyntiau’r rhai hynny sy’n gweithio yn neu’n defnyddio gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru am yr hyn y mae gofal iechyd darbodus yn ei olygu iddyn nhw a’i botensial i Gymru.

Implication of #prudenthealthcare is that time spent on basic admin tasks should be done by someone else. Can I stop now? 🤔#AHCSWALES2016

Key note on #prudenthealthcare delivered to @HealthcareITEx :Questions on WPRS & @WelshGovernment eDigital Health & Social Care Strategy