Rhoi gofal iechyd darbodus ar waith

Croeso

Mae’r adnodd ‘Rhoi gofal iechyd darbodus ar waith’ wedi cael ei gynllunio i egluro rhai o’r cysyniadau allweddol sydd y tu ôl i ofal iechyd darbodus. Mae’n cyfleu safbwyntiau’r rhai hynny sy’n gweithio yn neu’n defnyddio gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru am yr hyn y mae gofal iechyd darbodus yn ei olygu iddyn nhw a’i botensial i Gymru.

Now time to hear an update on value based healthcare in Wales from @AneurinBevanUHB @1000LivesWales #QCommunityWales #prudenthealthcare

Hearing about 'well-care' at the self management workshop @theQCommunity launch in Wales @1000LivesWales #prudenthealthcare #tedtalk

Do only what is needed, no more, no less; and do no harm. #prudenthealthcare bit.ly/2f9a0VO twitter.com/ilovepathology…