Rhoi gofal iechyd darbodus ar waith

Croeso

Mae’r adnodd ‘Rhoi gofal iechyd darbodus ar waith’ wedi cael ei gynllunio i egluro rhai o’r cysyniadau allweddol sydd y tu ôl i ofal iechyd darbodus. Mae’n cyfleu safbwyntiau’r rhai hynny sy’n gweithio yn neu’n defnyddio gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru am yr hyn y mae gofal iechyd darbodus yn ei olygu iddyn nhw a’i botensial i Gymru.

Congratulations to all. Very well deserved! Pushing forward collaboration across NHS Wales #prudenthealthcare twitter.com/NWISupdates/st…

Gr8 seeing Wrexham colleague @mpmyres @BBCWales tonight #Shareddecisionmaking #prudenthealthcare @RPS_Wales twitter.com/tcooper321/sta…