Rhoi gofal iechyd darbodus ar waith

Croeso

Mae’r adnodd ‘Rhoi gofal iechyd darbodus ar waith’ wedi cael ei gynllunio i egluro rhai o’r cysyniadau allweddol sydd y tu ôl i ofal iechyd darbodus. Mae’n cyfleu safbwyntiau’r rhai hynny sy’n gweithio yn neu’n defnyddio gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru am yr hyn y mae gofal iechyd darbodus yn ei olygu iddyn nhw a’i botensial i Gymru.

At @HayFestival 'improving health by active time in nature’ with Andy Middleton @TYFgroup. bit.ly/25ajDJE #prudenthealthcare

Arrived @hayfestival looking forward to talk @gringreen @WarrenOF & Tracey Evans + workshop & meeting @JetskeGerming #prudenthealthcare