Rhoi gofal iechyd darbodus ar waith

Sicrhau Iechyd a Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol

Mae’r ddogfen hon yn disgrifio’r camau diweddaraf i symud ymlaen y ddadl, a chadw momentwm gofal iechyd darbodus yng Nghymru. Datblygwyd gweithrediadau cenedlaethol gan grŵp eang o unigolion a sefydliadau gofal ac iechyd. Mae’n cynnwys nifer o gamau a fydd yn cael eu cymryd yn ystod y 12 mis nesaf i ddatblygu gofal iechyd darbodus ar waith, a sicrhau iechyd a lles ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.

Cliciwch yma i ddarllen “Sicrhau Iechyd a Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol”

Sicrhau Iechyd a Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No result could be fetched.