Rhoi gofal iechyd darbodus ar waith

Adnoddau

Astudiaethau achos – Rhoi gofal iechyd darbodus ar waith drwy ymarfer

Darparu gwasanaeth lymffoedema darbodus [PDF]
Gwasanaethau Arennol yn ystod y nos [PDF]
Trawsnewid gofal cymdeithasol i oedolion – Llanelli [PDF]
Rhith-glinig cardioleg [PDF]
Archwilio gyda’n gilydd [PDF]
Clinig spondylitis ymasiol a arweinir gan therapi [PDF]
Menter galwyr aml [PDF]

Papurau

‘Cyflawni gofal iechyd darbodus yn y GIG yng Nghymru’ [PDF] – Papur Iechyd Cyhoeddus Cymru a lansiwyd ym mis Mehefin 2014.

Nodiadau Blog

Gofal iechyd darbodus: ‘Syniad mawr’ a ddylai amharu ar fusnes arferol – Marcus Longley
Gofal iechyd darbodus – cyflwyno gwell gofal mewn partneriaeth â phobl Cymru – Peter Bradley
Gofal iechyd darbodus – y ffordd ymlaen ar gyfer GIG Cymru? – Alan Willson (mae’n cysylltu i flog y Sefydliad Iechyd)
Gofal iechyd darbodus a phresgripsiynu – dull newydd? – Sally Lewis

Tudalennau gwe

Gweithdai gofal iechyd darbodus – cyflwyniadau ac adnoddau
Cwestiynau Cyffredin gofal iechyd darbodus
Digwyddiad Dysgu Cenedlaethol: Gwneud Synnwyr o Ofal Iechyd Darbodus

Adroddiadau o’r gweithdai

Mae pedwar gweithdy wedi profi’r syniad o ‘ofal iechyd darbodus’ yng nghyd-destun gwasanaethau GIG.  Ffilmiwyd yr adroddiadau fideo hyn fis Mai 2014.

Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg – Gofal iechyd darbodus ar gyfer Gwasanaethau Clust, Trwyn a Gwddf
Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan – Gofal iechyd darbodus ar gyfer Orthopaedeg
Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro – Gofal iechyd darbodus ar gyfer Gwasanaethau Poen Cronig
Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf – Gofal iechyd darbodus mewn Presgripsiynu a Rheoli Meddyginiaethau

Fideos

Gwyliwch araith Mark Drakeford, Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol yng Nghynhadledd Flynyddol Conffederasiwn y GIG yng Nghymru ym mis Ionawr 2014Darllenwch y trawsgrifiad llawn.
Fideo’r Dr Alf Collins: Mesur beth sy’n bwysig i gleifion yn y rheng flaen (dolen YouTube)
Digwyddiad Dysgu Cenedlaethol GIG Cymru – gofal iechyd darbodus (dolen YouTube)

Darllen pellach

Yn syml, Gofal Iechyd Darbodus – cyflawni gwell gofal a gwerth am arian yng Nghymru (papur trafod Comisiwn Bevan)
Mae dewisiadau cleifion yn cyfrif (adroddiad y King’s Fund, Mai 2012)i
No result could be fetched.