Rhoi gofal iechyd darbodus ar waith

Uwchgynhadledd 2015

Gwyliwch Dr Ruth Hussey, Prif Swyddog Meddygol Cymru yn gwahodd staff gofal iechyd i’r uwchgynhadledd.

Empowering patients influences lots of medical behaviour, improves safety and value #coproductiontwitter.com/i/web/status/8…